FINVEST

Doradztwo w inwestycjach kapitałowych

Firma doradcza o profilu inwestycyjnym. Specjalizacja w oferowaniu wsparcia doradczego przy pozyskiwaniu
kapitału oraz komunikacji rynkowej dla podmiotów notowanych na rynkach giełdowych.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą

Oferta

consulting finansowy


Pozyskiwanie finansowania dla przedsiębiorców poprzez następujące rozwiązania:

· podwyższenie kapitału własnego, emisje akcji, udziałów:

Ø przygotowanie biznesplanu do wyceny przedsiębiorstwa

Ø określenie kosztu i struktury kapitału

Ø wycenę przedsiębiorstwa klienta, określenie wartości akcji, udziałów

Ø poszukiwanie inwestorów – wsparcie przy plasowaniu emisji, negocjacje

· emisję papierów dłużnych – obligacji

Ø oszacowanie potrzeb finansowych i docelowej struktury kapitału

Ø przygotowanie danych i parametrów emisji niezbędnych do poszukiwania Oferującego

Ø doradztwo przy wyborze Oferującego oraz w procesie plasowania emisji

· kredyty – refinansowanie

Ø doradztwo w procesie poszukiwania optymalnego kredytu inwestycyjnego, obrotowego, w rachunku bieżącym

· leasing

FINVEST współpracuje z wybranymi bankami oraz instytucjami finansowymi, dzięki czemu w każdym wariancie finansowania możliwe jest przedstawienie klientom zróżnicowanej oferty pod względem cenowym jak i pozostałych parametrów, takich jak : wymagania proceduralne, zabezpieczenia, prognozy wyników finansowych i inne.

Oferta obejmuje także:

· sporządzenie wyceny przedsiębiorstwa na potrzeby transakcji kupna / zbycia udziałów i akcji , w tym przygotowanie raportów fundamentalnych wraz z analizą finansową klienta oraz otoczenia i branży

· opracowanie strategii działania

· doradztwo przy transakcjach wymiany akcji / udziałów, określenie parytetu

· przygotowanie materiałów do prezentacji wśród potencjalnych inwestorów i instytucji finansowych

· doradztwo przy określaniu długoterminowej ścieżki finansowania

komunikacja rynkowa


pozycjonowanie i optymalizacja rynkowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Usługa realizowana poprzez oferowanie produktów i usług specjalistycznego wsparcia analitycznego w procesach komunikacji rynkowej i relacji inwestorskich dla podmiotów notowanych na rynkach GPW – Główny Rynek GPW, NewConnect, Catalyst

komunikacja rynkowa w procesach pozyskiwania kapitału, w tym dla podmiotów obecnych na rynkach GPW jak i planujących pierwszą emisję publiczną lub emisję niepubliczną

doradztwo w kształtowaniu relacji finansowych dla przedsiębiorców funkcjonujących poza rynkiem publicznym

Kompetencje

Filozofia działania Finvest polega na oferowaniu specjalistycznej oferty, ukierunkowanej na osiągnięcie przez klientów wymiernych korzyści. Zarówno w procesach pozyskiwania kapitału jak i doradztwa przy kształtowaniu komunikacji rynkowej Finvest skupia się na doborze takich produktów i usług, które w perspektywie średnio i długoterminowej spowodują wymierne i korzystne skutki dla klienta:

→ pozyskanie finansowania o optymalnej strukturze kapitału i kosztach

→ budowa i utrwalenie pozytywnego wizerunku spółki publicznej - pozycjonowanie wśród inwestorów finansowych

→ wzrost / utrzymanie wartości rynkowej spółki oraz wolumenu obrotu notowanych akcji


Autem Finvest jest 20-letnie doświadczenie i kompetencje w oferowaniu usług na rynku finansowym, a także współpraca z gronem specjalistów i instytucjami finansowymi w zakresie doradztwa kapitałowego oraz podmiotami z wyspecjalizowanych mediów o profilu finansowym.

W przypadku consultingu inwestycyjnego działania Finvest ukierunkowane są na sprawne i efektywne pozyskanie finansowania przez klienta.

W obszarze komunikacja finansowa Finvest nie oferuje typowych usług z zakresu Public Relations. Oferta obejmuje analityczne produkty i usługi, które mają doprowadzić do trwałego wzrostu lub utrzymania wartości rynkowej spółki - klienta.

Działalność Finvest opiera się na:

→ doświadczeniu – od 1994 roku na rynku finansowym. Realizacja wielu projektów inwestycyjnych z zakresu pozyskania kapitału w drodze emisji akcji i obligacji.

→ kompetencjach – w zakresie analizy finansowej, sporządzania wycen przedsiębiorstw, tworzenia koncepcji pozyskania kapitału, oceny opłacalności projektu inwestycyjnego, zarządzania i inwestowania kapitałem;

→ skuteczności – wynagrodzenie Finvest uzależnione jest od efektywnego działania w procesie pozyskiwania kapitału oraz korzyści dla klienta we wdrażaniu strategii komunikacji rynkowej.

KlienciThe Farm 51 Group S.A.

Wycena spółki w związku z emisją Obligacji serii IAsunto Group sp. z o.o.

Doradztwo przy pozyskaniu finansowaniaAsunto Production sp. z o.o.

Doradztwo przy pozyskaniu finansowaniaHOTEL WIENIAWA Sp. z o.o.

Doradztwo przy pozyskaniu finansowaniaMonolit IT Sp. z o.o.

Wycena przedsiębiorstwa na potrzeby zbycia udziałówQuality All Development Fundusz Kapitałowy S.A.

Przygotowanie koncepcji pozyskania finansowania w drodze emisji obligacji

GryfTechnologia sp. z o.o.

Przygotowanie koncepcji pozyskania finansowania poprzez podwyższenie kapitału własnegoDom Maklerski Consus S.A.

Współpraca przy oferowaniu emisji papierów wartościowychM&M Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Współpraca przy oferowaniu emisji papierów wartościowych

Kontakt

Telefon
515-900-183
Adres:
FINVEST
ul. Chabrowa 11/2
81-079 Gdynia